top of page
IMG_0127.jpg

REHABILITACIJA

U sastavu doma za medicinsku njegu i rehabilitaciju „Familia“ nalazi se Centar za rehabilitaciju nakon moždanog udara.

Oporavak nakon moždanog udara je jedan od najtežih izazova sa kojim se osoba može sresti tokom života.

Kliničkim studijama je dokazano da rana multidisciplinarna i specijalizirana intenzivna rehabilitacija ima najbolje rezultate sa aspekta preživljavanja a i najbolji je terapijski pristup koji omogućava optimiziranje fizičkog i kognitivnog oporavka te poboljšanja ukupnog kvaliteta života.

U centru za rehabilitaciju nakon moždanog udara plan i program rehabilitacije svakog pacijenta individualno donosi rehabilitacijski konzilij kojeg čine: neurolog, fizijatar, psiholog, internista, farmakolog, logoped, glavna medicinska sestra, nutricionista i socijalni radnik.

DEMENCIJA

Dom Familia obezbjeđuje smještaj i njegu osobama sa simptomima demencije kao posljedice Alzheimer-ove bolesti ili vaskularne demencije.


U posebno dizajniranim prostorima koji omogućavaju lakšu orijentaciju i snalaženje, sa vizuelnim pomagalima, koje olakšavaju prepoznavanje vlastitih soba te zajedničkim prostorima koje karakterizira dodatna sigurnost, korisniku se omogućava ugodan i miran boravak sa aktivnostima priladođenim svakom korisniku pojedinačno.


Njegovatelji i medicinske sestre koje brinu o korisnicima sa simptomima demencije prošli su posebnu obuku namjenjenu za rad sa ovom populacijom. Grupna psihoterapija pomaže osobi da djelimično izađe iz svog  izoliranog svijeta i ponovo uspostavi kontakt sa drugima u nekoj formi u kojoj je u stanju, ali i također da svijet u kojem provodi sve više vremena kako demencija napreduje, učini svijetom ponovnog sanjarenja, opuštanja, sjećanja iz djetinjstva, muzike, smijeha, pokreta.


Možda po prvi put u životu, mogu se povezati sa tim dijelovima sebe koje savremeno društvo često zapostavlja. Na taj način i Vi možete upoznati šta je to u njima što je ostalo a ne samo šta ste sa demencijom izgubili.

IMG_1051.JPG
bottom of page