top of page

POSLJEDICE LOMA KUKA

Lom kuka je ozbiljna ozljeda koja može imati značajne posljedice za pacijenta. Obično se javlja u gornjem dijelu butne kosti (femur), koja je glavna kost u tijelu koja nosi težinu. 

 

Lom može uzrokovati značajnu bol i nepokretnost te može otežati ili onemogućiti pacijentu hodanje ili obavljanje drugih svakodnevnih aktivnosti. Kao posljedica mogu se pojaviti i komplikacije, uključujući:
 

  • Krvne ugruške koji se mogu se formirati u venama nogu i mogu biti opasni po život ako putuju u pluća.

  • Pneumoniju kao posljedica nepokretnosti, češća je kod starijih osoba.

  • Dekubituse  kao rezultat nepokretnosti,  mogu se teško zacijeliti

 

Lom kuka također ima visoku stopu smrtnosti, posebno kod starijih osoba. Rizik od smrti je veći u prvoj godini nakon loma kuka, a rizik ostaje povišen nekoliko godina. Osim toga, lom može dovesti do toga da pacijent izgubi svoju neovisnost i zahtijeva pomoć za svoje svakodnevne aktivnosti.

 

Stoga je važno da pacijenti koji su pretrpjeli lom kuka dobiju brzu i odgovarajuću medicinsku njegu i rehabilitaciju radi efikasnijeg oporavka. 

Fizikalna rehabilitacija kao ključni element u oporavku i prevenciji komplikacija

U Domu Familia, naš stručni tim fizikalnih terapeuta radi na dnevnoj bazi sa pacijentima sa lomom kuka. Kroz personalizirani pristup, individualno napravljen plan i program rehabilitacije te svakodnevnim vježbama, pacijentima pomažemo da se: 

  • Poboljša pokretljivost i funkcija: fizikalna terapija i vježbe mogu pomoći u vraćanju raspona pokreta, snage mišića i ravnoteže kuka i okolnih mišića. 

  • Smanji rizik od komplikacija: rehabilitacija može pomoći u sprječavanju komplikacija kao što su krvni ugrušci, upala pluća i dekubitus.

  • Ubrza vrijeme oporavka: rehabilitacija može pomoći pacijentu da se brže oporavi i vrati svojim normalnim aktivnostima što je prije moguće.

  • Spriječe budući prijelomi: rehabilitacija može pomoći u jačanju mišića i poboljšanju ravnoteže, što može smanjiti rizik od budućih padova i prijeloma.

2

Okupaciona terapija kao potpora u oporakvu

Osim fizikalne terapije, naš okupacioni terapeut će pomoći pacijentu da povrati sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti, kao što su oblačenje i njegovanje. Mogu se prepisati lijekovi za ublažavanje boli i upale, te je u nekim slučajevima operacija neophodna. Dužina i vrsta rehabilitacije ovisit će o specifičnom stanju pojedinca i cjelokupnom zdravstvenom stanju.

bottom of page