top of page
shutterstock_599244635.jpg
ŠTA SU HRONIČNE RANE?

Hronične rane najčešće se razvijaju kod starijih, gerijatrijskih i ležećih pacijenata i naročito kod pacijenata oboljelih od dijabetesa. U hroničnim ranama su ćelije oštećene, a tkivo promijenjeno sa patologijom koja može biti životno ugrožavajuća.

Hronične rane nekada ne zarastaju godinama i time onemogućavaju normalno i svakodnevno funkcionisanje osobe, smanjuju kvalitet života i često su praćene infekcijama i komplikacijama. Najčešće hronične rane su dekubitalni ulkus ili dekubitus na sakrumu ili gluteusu, venski i arterijski ulkus na nozi, i dijabetički ulkus. Dekubitus je rana izazvana pritiskom na određeni dio tijela, uslijed nedostatka cirkulacije, i vrlo je čest oblik hronične rane kod nepokretnih pacijenata.
 

Zahvaljujući posebno razvijenim protokolima za liječenje i previjanje hroničnih rana, naša Ustanova pruža jedinstvenu uslugu ove vrste, koja uključuje nekoliko metoda liječenja:

METODE LIJEČENJA:

Debridman i toaleta  rane

U zavisnosti od stanja rane i količine nekrotičnog tkiva, koje usporava zarastanje rane, potrebno je odabrati odgovarajući oblik debridmana, tj. način obrade rane kojim se uklanja nekroza, a koji može biti hirurški, autolitički, enzimatski i biološki.

Pored toga, veoma važan je način toalete i previjanja hronične rane, a koji se mora raditi pažljivo i sa odgovarajućim rastvorima i materijalom za previjanje kako se ne bi naštetilo procesu zarastanja rane.

3

Biološka terapija faktorima rasta

Biološka terapija koja se bazira na aktiviranju matičnih ćelija signalnim molekulama i faktorima rasta iz pune venske krvi pacijenta, koja pokreće zarastanje rane čak i u slučajevima hroničnih rana koje pacijenti imaju nekoliko godina, i gdje druge metode nisu pokazale rezultat.

5

Fizikalna terapija

Vježbe cirkulacije su vrlo bitne za pozitivan tok zarastanja rane. Uz stručan tim fizioterapeuta, i uz holistički pristup, kreira se dnevni plan vježbi za svakog pacijenta posebno, u zavisnosti od vrste, mjesta, stanja rane, kao i općeg zdravstvenog stanja pacijenta.

2

Oksigenoterapija u hiperbaričnoj komori (HBOT)

Pacijent udiše 100% čisti medicinski kiseonik, pod pritiskom u kontrolisanim uslovima, uz medicinsku pratnju u hiperbaričnoj komori. HBOT općenito pozitivno djeluje na sve sisteme
organa, a kod hroničnih rana značajno pomaže zarastanje rane u svim fazama.

4

Terapija VAC sistemom

VAC terapija koristi vakumski sistem za liječenje hroničnih rana posebnim uređajem koji stvara negativni pritisak u rani, posebnim spužvama apsorbuje sekret i dodatnim sistemom
ga izoluje i odstranjuje iz rane. Na ovaj način se odstranjuju bakterije i odumrlo tkivo iz rane i pospješuje proces zarastanja rane.

KORAK ISPRED DRUGIH

Za svakog pacijenta i u zavisnosti od vrste rane se u komunikaciji sa pacijentom i njegovom porodicom, pravi individualan plan liječenja, koji često može uključivati kombinovanu terapiju sa gore navedenim terapijskim metodama.

Prvi smo u svijetu koji smo pokazali uspješnu primjenu kombinovane HBOT i biološke terapije za liječenje dekubitusa, o čemu možete više pročitati u našem objavljenom naučnom radu, ovdje.

Kroz personalizirani pristup pacijentu i našim načinom zbrinjavanja hroničnih rana korak smo ispred drugih - slijedite nas!

Intenzivna 4_edited.jpg
bottom of page