top of page

NJEGA 

U svim jedinicama  Ustanove praktikujemo integralnu medicinsku njegu  i rehabilitaciju koju provodi visoko kvalificirano medicinsko osoblje, a njega i rehabilitacija  se izvodi prema savremenim procedurama i protokolima što omogućava najbolji oporavak te rezultira povećanjem kvalitete života korisnika. U našu Ustanovu su dobrodošli  svi koji su suočavaju sa svakodnevnim izazovima prilikom izvršavanja dnevnih aktivnosti, te im je u obavljanju istih potrebna stručna pomoć ili njega.

OPŠTA NJEGA 

Cilj boravka i rehabilitacije u Ustanovi Familija je da osposobimo naše korisnike da samostalno obavljaju većinu aktivnosti dnevnog života. Kad je potrebno pomoći ćemo im pri ustajanju iz kreveta, održavanju lične higijene i kupanju, presvlačenju i korištenju toaleta. 

Ovisno o potrebi pružamo pomoć pri hranjenju, uz nadzor medicinskog osoblja.

2

MEDICINSKA NJEGA 

Individualni plan njege u domu Familia sastavlja glavna medicinska sestra zajedno sa korisnikom i članovima njegove porodice.

Radi ukupne psihofizičke dobrobiti korisnika ovaj tip njege se često kombinira sa fizikalnom terapijom, psihoterapijom i okupacionom terapijom.  Medicinsku njegu izvode obučeni i iskusni medicinski tehničari koji imaju kliničko iskustvo.

3

JEDINICA ZA INTENZIVNU MEDICINSKU NJEGU 

U jedinici intenzivne medicinske njege provodi se visoko specijalizirana medicinska  njega i rehabilitacija  za pacijente sa ozbiljnim medicinskim stanjima, kojima  je potrebna  intenzivna i kontinuirana medicinska njega i potpora.

Ljekar je dostupan 24 sata. Osoblje je educirano i opremljeno za monitoring kliničkog statusa i vitalnih parametara te intervencije pristupa venskim putevima, plasiranje urinarnih katetera i sondi. U cilju uspješnog liječenje na odjelu intenzivne njege  hematološka i biohemijska laboratorija je stalno dostupna , kao i ultrazvučna dijagnostika. 

Kada je potrebno u mogućnosti smo osigurati prohodnost disajnih puteva, suportivnu respiratornu potporu kisonikom, plasiranje vaskularnih pristupa radi parenteralne terapije, previjanje rana, plasiranje i održavanje gastričnih i nazogastričnih sondi i hranjenje preko istih. 

Prilikom prijema  pacijenta naš tim za intenzivnu medicinsku njegu mora biti temeljimo informiran o medicinskom statusu, otpusnim pismom i preporukama. Na osnovu svih nalaza i pregleda planira se ukupna medicinska njega.

IMG_0113.jpg

BORAVAK

KRATKOTRAJNI BORAVAK

U domu Familia je adekvatan za korisnike kojima je potrebna njega u trajanju od 7-60 dana.  Ovaj tip smještaja je posebno podesan za korisnike kojima je neophodna rehabilitacija u  post-akutnoj fazi moždanog udara,  post-akutnoj fazi srčanog infarkta, te rehabilitaciji nakon implantacije vještačkih proteza (kuk, koljeno).

2

DUGOTRAJNI BORAVAK 

Najčešći razlog za premještaj iz vlastitog doma i smještaj u dom Familia su značajno smanjeni ili izgubljeni funkcionalni kapaciteti, bolest, usamljenost, nesigurnost, stanovanje u prostoru koji nije adekvatan potrebama u kojim se osoba nalazi i konstantno povećanje potrebe za medicinskim servisima koji se ne mogu više adekvatno ispunjavati u domu korisnika.

bottom of page