top of page
logo familia.jpg
okrugla.png


Ustanova za smještaj, njegu i rehabilitaciju

O NAMA

Naša misija je da osobama trećeg životnog doba i bolesnim osobama pruža adekvatan smještaj, medicinsku njegu i rehabilitaciju. Ustanovu čine:

  • Jedinica za smještaj njegu i rehabilitaciju korisnika sa kognitivnim deficitima (demencije)
     

  • Jedinica sa rehabilitaciju nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja, te rehabilitaciju pacijenata nakon ortopedskih operacija
     

  • Jedinica za opštu i medicinsku njegu pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti- palijativna njega

NAŠI SERVISI

KONTAKT

Hvala!

bottom of page