Vrste Njege

U domu Familia nudimo tri vrste njege: 

OPŠTA NJEGA 

Ovisno o potrebama korisnika opšta njega podrazumijeva:  pomoć pri kretanju, pomoć pri  ustajanju iz kreveta,  presvlačenje i održavanje osnovne higijene,  pomoć pri korištenju toaleta,  pomoć pri kupanju, pranju, tuširanju.

Njegovatelji  po potrebi pružaju pomoć pri ishrani, uz nadzor medicinskog osoblja.

 

MEDICINSKA NJEGA 

Individualni plan njege u domu Familia sastavlja glavna medicinska sestra zajedno sa korisnikom i članovima njegove porodice.

Radi ukupne psihofizičke dobrobiti korisnika ovaj tip njege se često kombinira sa fizikalnom terapijom, psihoterapijom i okupacionom terapijom.  Medicinsku njegu izvode obučeni i iskusni medicinski tehničari koji imaju kliničko iskustvo.

 JEDINICA ZA INTENZIVNU MEDICINSKU NJEGU 

U jedinici intenzivne medicinske njege provodi se   visoko specijalizirana medicinska  njega i rehabilitacija  za pacijente sa ozbiljnim medicinskim stanjima, kojima  je potrebna  intenzivna i kontinuiranu medicinska njega i potpora.

U jedinici intenzivne medicinske njege ljekar je dostupan 24 sata. Osoblje je osposobljeno i opremljeno za   kontinuirani monitoring kliničkog statusa i vitalnih parametara (temperatura, krvni pritisak srčani ritam, disanje, diureza), 

U jedinici intenzivne medicinske njege odredjujemo ključne  hematološke i biohemijske parametre , te ultrazvukom pratimo promjene u izgledu organa.

Kada je potrebno  u mogućnosti smo osigurati prohodnost disajnih puteva   suportivnu  respiratornu potpor kisonikom , plasiranje vaskularnih  pristupa radi parenteralne terapije, previjanje rana, plasiranje i državanje  gastričnih i nazogastričnih sondi i hranjenje preko istih. 

Prilikom prijema  u Jedinicu Intenzivne medicinske njege  tim Jedinice za intenzivnu medicinsku njegu  temeljito se  upozna sa medicinskim statusom, otpusnim pismom i preporukama . Na osnovu ovih nalaza i pregleda planira se ukupna medicinska njega. 

 

Kako biste Vi ili Vaši bližnji maksimalno iskoristili boravak u Ustanovi Familia, toplo Vam preporučujemo da se upoznate sa prisutnim protokolima i procedurama. Potrebne informacije preuzmite u dokumentu sa lijeve strane. 

Uputa za pacijente i porodice za smještaj u Jedinicu za dugotrajnu intenzivnu medicinsku njegu Ustanove Familia (JUF-IN)