top of page
Whispering

FAQ
(najčešće postavljena pitanja)

Možete mi pomoći koji su razlozi zbog kojih trebam razmišljati o smještaju najmilijeg u Familia Dom za njegu?

Osnovni razlozi razmatranja smještaja u dom za njegu i rehabilitaciju za člana porodice mogu uključivati:

Zdravstvene potrebe

Ako član porodice zahtijeva specifičnu medicinsku njegu, stalno praćenje ili terapije koje se lakše pružaju u okruženju Familia doma za njegu.

Sigurnost

Ako je član porodice izložen rizicima kod kuće, kao što su padovi, problemi sa sigurnošću ili nesposobnost samostalnog obavljanja osnovnih svakodnevnih aktivnosti.

Nemogućnost samostalnog života

Ako član porodice više nije sposoban samostalno obavljati osnovne aktivnosti, kao što su hranjenje, kupanje ili oblačenje.

Socijalna izolacija

Ako član porodice pati od socijalne izolacije kod kuće i može imati koristi od društvenog okruženja doma za njegu.

Potreba za specifičnim terapijama

Ako osoba treba redovite terapije, poput fizikalne, radne ili govorne terapije, koje su lakše dostupne u institucionalnom okruženju.

Podrška i resursi

 Ako član porodice ima potrebu za većom razinom podrške i resursa nego što se može pružiti u kućnom okruženju.

Preopterećenost njegovatelja

Ako članovi porodice koji pružaju njegu osjećaju prevelik teret i preopterećenost, te je smještaj u domu za njegu opcija koja omogućuje bolju ravnotežu između brige za člana porodice i vlastitog života.

Kako znate koji je  obim njege i pomoći potreban  mom najmilijem?

U Familiji koristimo više skala potrebnih za procjenu obima pomoći i njege za korisnike doma. Za procjenu samostalnih aktivnosti dnevnog života najčeće korisitimo Bartel skalu, koju možete popuniti na ovom Linku da bi ste znali koliki je obim pomoće potreban vašem najmilijem.

Druga skala koju koristimo kod korisnika da bi smo izmjerili neurokognitivni deficit je Mini Mental Skala koju takodje možete naći na linku

Važno je napomenuti da skale treba raditi redovito zbog promjena:  poboljšanja koje je rezultat liječenja i rehabilitacije ili pogoršanja kao rezultata starenja i napredovanja bolesti.

Kako procjenjujete obim i kvalitet medicinske njege koja  potrebna mom najmilijem?

Medicinsku njega liječenje i rehabilitaciju u domu Familia radi multidisciplinarni tim kojeg čine doktori specijaliste, medicinske sestre, fizioterapeuti, radni i okupacioni terapeuti koji na osnovu pregleda i dijagnostičkih metoda prave plan rehabilitacije i dnevnih aktivnosti personaliziranih za svakog korisnika individualno

bottom of page