Nova

COVID-19 

Rehabilitacija 

Saznajte više

O Covid-19 Rehabilitaciji

Sve više osoba koje su preboljele COVID-19 traže liječničku pomoć zbog pojave u literaturi donedavno nepoznatog post-COVID-19 sindroma. Simptomi vezani uz navedeni sindrom uznemiruju i onemogućuju svakodnevno funkcioniranje te traju tjednima. Zanimljivo je da se post-COVID-19 sindrom ne događa samo osoba koje su preboljele teži oblik COVID-19 već se često viđa i kod osoba koje su imale blagi oblik bolesti.

DSC_8541.jpg

Post-covid simptomi

Najčešći simptomi koji se primjećuju kod osoba koje su preboljele COVID-19 vezani su za dišni sustav, a manifestiraju se kao subjektivni osjećaj otežanog disanja, boli u grudima ili suhog kašlja. Kod tih osoba na rendgenskim ili CT snimkama pluća vidljive su promjene međuprostora (intersticij - koji se nalazi između plućnih alveola i sadrži krvne žile), a vrlo često se uočava i fibroza pluća.

Pored simptoma vezanih za dišni sistem javlja se  dugotrajan gubitak osjeta okusa i mirisa, kroničan umor, malaksalost, poremećaj pamćenja i koncentracije, noćno znojenje, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolje, kožni osip ili gubitak kose.

Kako Vam možemo pomoći u rehabilitaciji nakon COVID-19?

SPIROERGOMETRIJA

  • Spiroergometrijsko testiranje plućnih i kardijalnih kapacijteta

INDIVIDUALNO PLANIRANJE REHABILITACIJE

  • Vježbe za jačanje respiratorne muskulature

  • Kardijalne vježbe 

  • Vježbe snage za pojedine mišićne regije

HIPERBARIČNA OKSIGENOTERAPIJA 

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Post-covid rehabilitacija

U Ustanovi Familia Rehabilitaciju nakon preboljelog COVID-19 sindroma  prilagodjavamo kliničkom stanju svakog pacijenta. U ustabovi se provodi spiroergometrijsko testiranje plućnih i kardijalnih kapacijteta te sa na osnovu dobijenih rezultata planira rehabilitacija koja se sastjio od vježbi za jačanje respiratorne muskulature, kardijalnih vježbi kao i vježbi snage za pojedine mišićne regije. Za pacijente kojima je indicirano omogućena je i hiperbarična oksigenoterapja koja daje odčne rezltate u poboljšanju hroničnih upalnih procesa, za što već postoje dokazui da je hronična upla osnovni patofiziloški mehanizam post Covid 19 sindroma.

FORMULAR 

Popunite formu i zakažite besplatne konsultacije 

 Koje post COVID-19 simptome osjećate?

arrow&v
Choose a time

Hvala Vam